Beveiliging gericht op preventie’

In Nederland is beveiliging gericht op preventie: het voorkomen van diefstal, onveilige situaties, vernielingen of rampen. Als beveiliger ontvang je bezoekers, houd je toezicht op in en uitgaande goederen, ben je voortdurend waakzaam op verdachte situaties, controleer je of iedereen de voorschriften naleeft en kom je in actie als er problemen zijn.

De kern van hun taak is: bewaren van de orde, rust en veiligheid. Daaraan heeft de samenleving grote behoefte. Het leven is immers een stuk aangenamer als mensen zich veilig voelen!